B E K L E Y İ N

Veri girişi, görev aldığı firmanın idari işleri ile faaliyet alanlarına yönelik bilgilerin dijital ortama aktarılması ve saklanmasından sorumludur.

Veri Girişi Görev Tanımı Nelerdir?

Bağlı bulunduğu sektöre göre görev tanımı farklılık gösteren veri giriş elemanının genel sorumlulukları şunlardır; Kurumsal web sitelerinin çeşitli içerik girişlerini yönetmek,
Üretim, tedarik zinciri, depo, satış, iade veya sevk verilerinin ilgili sisteme kayıtlarını yapmak,
Veri giriş sürecinde verilerin karşılaştırmalı kontrollerini yapmak,
Fatura ve irsaliye gibi belgeleri dijital ortama aktarmak ve saklamak,
Online ürün satışı yapan firmaların internet sitelerinde kullanılmak üzere uygun görseller temin etmek,
Ürün açıklamalarını girmek ve içeriklerini zenginleştirmek,
Yeni ürün, indirim veya kampanyaların sisteme girişlerini ve tanıtımlarını yapmak,
Müşteri bilgi formlarının sistem kayıtlarını gerçekleştirmek,
İlgili programlar üzerinden stok kontrolünü ve güncelliğini sağlamak,
Kurum anlaşmalarının sistem girişlerini yapmak ve dosyalamak,
Sisteme girilen verilerin gizliliğini korumak,
Veri tabanlarını yedekleyerek bilgileri güvence altına almak,
Sistemdeki tutarsızlıkları düzenli olarak kontrol etmek ve önleyici çalışmalar yürütmek,
Muhasebe, insan kaynakları, pazarlama ve diğer ilgili departmanlarla koordinasyon sağlamak,
Düzenli olarak ilgili yönetici veya birimlere raporlamalar yapmak

Sizde Veri Giriş Hizmeti Almak İstiyorsanız;


Bülten

Yeni Kampanyalar ve indirimler için sizde mail adresinizi bize iletebilirsiniz.