B E K L E Y İ N

Marka, bir firmanın ve/veya şahsın mallarının ve/veya hizmetlerinin diğer firmaların/şahısların mallarından ve/veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan isimler, sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, kokular ve seslerdir. Kısacası üretilen ürünler ile verilen hizmetlerin üzerinde kullanılan işaretlerin tescil ile korunmasıdır. Halk arasında; isim hakkı, isim tescili, logo tescili, marka patenti gibi tabirlerle de anılmaktadır.

Marka sadece bir isim olmanın dışında kimliğiniz ve imajınız olarak da bilinmektedir. Ürünler ve hizmetler, kendi isimleri ile piyasa oluşturmaktadır. Marka ile tüketici arasında iletişim ve işbirliği kurabilmelidir. Bu nedenle markanız sizin imzanız ve reklamınız konumundadır.

Marka günümüzde marka en çok ticaret unvanı ile karıştırılmaktadır. Oysa ki markanız, ticaret unvanınız olmadığı gibi, ticaret unvanınız da markanız değildir. Ticaret unvanları bilindiği üzere işletmeleri birbirlerinden ayırt etmeye yarayan adlardır. Buna ek olarak, ticaret unvanınızı marka olarak kullanamazsınız gibi bir zorunluluk yoktur. Tescil işlemlerini gerçekleştirerek ticaret unvanınızı marka olarak da kullanabilirsiniz. Markanızın tescili Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılırken ticaret unvanınızın tescili ise ticaret odaları tarafından yapılmaktadır.

Marka tescil ettirme işlemleri sadece Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılmakta olup, başka hiçbir kurum tarafından başvuru işlemleri gerçekleştirilmemektedir.

Marka Tescili için Gerekli Bilgi ve Belgeler

Marka başvurusu şahıs adına yapılacağı zaman gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:

- Sözleşme
- Vekaletname
- Tescili talep edilen markaya ait bir logo (Eğer figüratif bir simge varsa)
- Kimlik Fotokopisi
- Başvuru ücretinin ödendiğine dair belge (Banka Dekontu)


Marka başvurusu Tüzel (yani şirket) adına yapılacağı zaman gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:

- Sözleşme
- Vekaletname
- Tescili talep edilen markaya ait bir logo (Eğer figüratif bir simge varsa)
- Vergi Levhası Fotokopisi
- Başvuru ücretinin ödendiğine dair belge (Banka Dekontu)

Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Marka tescil ettirmek, basit bir yapıya haiz olsa da karmaşık aşamalardan meydana gelmektedir. Birkaç farklı aşama sonrasında, herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmaması durumunda marka tescil edilebilmektedir. Başvuru aşaması gerçek ya da tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Marka başvurusu yapılmadan önce, markanın kullanılacağı sektörde ön araştırmasının ve değerlendirilmesinin kapsamlı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Araştırma işleminin tecrübeli, deneyimli ve profesyonel bir vekil tarafından yapılması oldukça büyük önem taşımaktadır. İyi analiz edilmemiş bir markanın, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından reddedilmesi söz konusu olabilir. Ön araştırması tamamlanması ve olumlu sonuçlanması durumunda marka başvurusu için gerekli evraklar hazırlanmalıdır.

Marka tescil belgesi almak için başvururken;

- Marka sahibine ve adresine ait bilgileri içeren sözleşme (şahıs adına yapılacak ise isim soy isim, açık adres, tc kimlik numarası, telefon numarası, mail adresi, tüzel kişilik ticaret unvanı, açık adresi, vergi numarası, telefon numarası ve mail adresi )
- Vekaletname (Noter onayına gerek yoktur.)
- Tescili talep edilen markanın bir örneği (varsa logo)
- Başvuru ücretinin ödendiğine dair belge (Banka Dekontu)

Bülten

Yeni Kampanyalar ve indirimler için sizde mail adresinizi bize iletebilirsiniz.